Yönetim

 

Dr. Öğretim Üyesi
Halil İbrahim ÖZMEN
Merkez Müdürü

Öğr. Gör. Ali Erten TENDERİS
Merkez Müdür Yardımcısı

Mehmet SALTAN

Prof. Dr. Mehmet SALTAN

SDÜSEM Yönetim Kurulu Üyesi

Kenan Oğuzhan ORUÇ

Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ

SDÜSEM Yönetim Kurulu Üyesi

Dilek ÇETİN

Doç. Dr. Dilek ÇETİN

SDÜSEM Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

Betül KOCAKALAY

Müdür Sekreterliği
Yazı İşleri

Dahili No: 30 04

Şevket YARAR

Muhasebe Mutemedi

Dahili No: 30 10

Fehmi ÇAKMAK

Eğitim Koordinatörlüğü
Birimi

Dahili No: 30 09

 

Efil ARSLAN

Personel Belgelendirme Birimi

Dahili No: 30 06

Enbiya MERAL

Personel Belgelendirme Birimi

Dahili No: 30 03

 

 

 

Ayşe Gül FINDIK

Personel

Dahili No: 30  15