23 Ocak 2020 Perşembe

Yönetim

4889 defa okundu

 


Dr. Öğretim Üyesi
Halil İbrahim ÖZMEN
Merkez Müdürü

Öğr. Gör. Ali Erten TENDERİS
Merkez Müdür Yardımcısı

Betül KOCAKALAY

Müdür Sekreterliği
Yazı İşleri

Dahili No: 30 04

Şevket YARAR

Muhasebe Mutemedi

Dahili No: 30 10

Fehmi ÇAKMAK

Eğitim Koordinatörlüğü
Birimi

Dahili No: 30 09

 

Efil KÖKLÜKAYA

Personel Belgelendirme
Birimi

Dahili No: 30 06

 

Enbiya MERAL

Personel Belgelendirme
Birimi

Dahili No: 30 03

 

Seda CAN

Personel Belgelendirme
Birimi

Dahili No: 30 06

 

Ayşe Gül FINDIK

Personel

Dahili No: 30 15

 

 

 

 

 

 


 

TÜRKAK Akredite Kuruluşu Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Yetkili Kuruluşu TÜSEM Üyesi