Sınavlara Hangi Kaynaktan Çalışmalıyım?

Teorik ve Performans Sınavlarında adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ölçüleceği öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri ilgili ulusal yeterlilikte verilmiştir. Ayrıca SDÜSEM – Personel Belgelendirme Birimi web sayfasında “Sınav İçin Faydalı Bağlantılar” kısmında doküman mevcut bulunmaktadır. Ancak bu öneriler sadece yol gösterme amaçlı olup sınav sorularının birebir bu kaynaklardan çıkacağı anlamına gelmemektedir.