İş ve Meslek Danışmanı 9. Sınavı Sunum Konuları

İş ve Meslek Danışmanı Performans Sınavı Sunum Konuları (A2 Yeterlilik Birimi İçin) :

1. İş Arama Becerileri

2. Dezavantajlı Grupların İstihdamı

3. Meslek Seçimi

4. Kariyer Yönetimi

5. İnsan Kaynakları Yönetimi

Not: Performans sınavına girecek olan adaylardan yukarıda belirtilmiş olan sunum konularını içeren slayt hazırlamaları gerekmektedir. Sınav esnasında adaylar sunum konularının yazılı olduğu kapalı zarflardan herhangi birini rastgele seçerek kendi hazırlamış olduğu slayt eşliğinde sunumunu gerçekleştirecektir.

Yayın Tarihi: 08/05/2017
Okunma Sayısı: 1308