İş ve Meslek Danışmanı 21. Sınav / Belge Yenileme Başvuruları Başladı!

o    İş ve Meslek Danışmanı 11UY0017 – 6 Rev.01 Sınavı / Belge Yenileme Sınavı
(İş ve Meslek Danışmanı Rev.01 sınav birim/birimlerinden başarısız olan / sınav hakkı devam eden adaylar için)

o    İş ve Meslek Danışmanı 11UY0017 – 6 Rev.02 Sınavı / Belge Yenileme Sınavı

yapılacaktır.

İş ve Meslek Danışmanı sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıda belirtilen web sayfasından ulaşabilirsiniz.

Yeni Sınav Başvurusu için tıklayınız...

Başvuru Şartları:

- Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olmak

- İş ve Meslek Danışmanı Yeterliliğinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olmak

 

Başvuru Tarihleri:

12.11.2019 Saat: 10.00

12.12.2019 Saat: 14.00 arasında gerçekleşecektir.

 

İş ve Meslek Danışmanı Sınavı

Teorik Sınav Tarihi           : 21.12.2019 – 22.12.2019 / Saat: --

Performans Sınav Tarihi  : 21.12.2019 – 22.12.2019 / Saat: --

(Sınavlarımız, başvuru sayısına bağlı olarak takip eden günlerde devam edebilir.)

Sınav giriş belgeleri, sınav başvuruları bittikten sonra adayların kendi panelleri üzerinden yayınlanacaktır.
Adayların sınav tarih ve saatleri sınav giriş belgesinde belirtilecektir.
Adaylar, sınav giriş belgesi üzerinde yazılı olan tarih ve saatte sınav alanında bulunmalıdır.
 

ÜCRETLENDİRME

o   Yeni Sınav Başvurusu Sınav Ücreti: 900 TL

o   Belge Yenileme Başvurusu Sınav Ücreti: 670 TL

o   Portfolyo İle Belge Yenileme Başvuru Ücreti: 150 TL

 

Sınavın Ücretin Yatılacağı Hesap Adı:

S.D.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ZİRAAT BANKASI ISPARTA ŞUBESİ

Ücretin Yatırılacağı IBAN No: TR10 0001 0001 3236 2953 0950 36

 

Sınava Online Başvuru Nasıl Yapabilirim?

Aday, başvuru aşamasında dekont, başvuru formu ve diploma fotokopisini sisteme yükleyerek başvurusunu tamamlar.
Başvuru Formunu online başvuru aşamasında dolduracağınız bilgiler dahilinde sistem otomatik olarak verecektir.
Diploma Fotokopisi aslı gibidir veya noter onaylı olmalıdır.
Ayrıca e devlet üzerinden alınan mezun belgesi de geçerlidir.
Dekont üzerinde açıklama kısmına “Adı – Soyadı ve T.C Kimlik No” yazılmalıdır.
Evrakları eksik olan adayların başvuruları kabul edilmemektedir.
 

Sınava Girmeden Önce Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

Sınava İlk Kez Katılacak Adaylar:

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu 
(Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen  bilgiler doğrultusunda sistem otomatik olarak verecektir. 
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Yeterliliği A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin
EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim aldığına dair kanıtlayıcı belge (Aslı gibidir veya noter onaylı olmalıdır.)
1 Adet Fotoğraf
Diploma Fotokopisi (Aslı gibidir veya noter onaylı olmalıdır.)
E – Devlet üzerinden alınan barkotlu mezun belgesi de alınmaktadır.
Sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu
Engelli adaylar için engel durumunu gösteren sağlık raporu

Sınava İkinci Kez Katılacak Adaylar:

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu 
(Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen  bilgiler doğrultusunda sistem otomatik olarak verecektir. 

Sınava Üç ve Daha Fazla Sayıda Başvuru Yapan Adaylar:

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış/imzalanacak başvuru formu 
(Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen  bilgiler doğrultusunda sistem otomatik olarak verecektir. 
Sınav ücretini yatırdığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu
 

SINAV İÇERİĞİ
 

Teorik Sınav Konuları
A1/T1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim 
A2/T1: Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
A3/T1: İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 

Performans (Uygulama) Sınav Konuları
A2/P1: Danışan Görüşmesi Uygulaması 
A3/P1: İşveren Görüşmesi Uygulaması
A3/P2: Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması 
 

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

İş ve Meslek Danışmanı belgesi alabilmek için adayların A1, A2, A3  birimlerinden yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan bilgi ifadesi / beceri ve yetkinlikleri değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. 
Adaylar  "İş ve Meslek Danışmanı" yeterliliğinin ölçme - değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olmalıdır.
 

!!! Sınava Başvuru Yapan Adaylar, Aşağıda Belirtilen Hususları Kabul Etmiş Sayılırlar.

Adayların https://semper.sdu.edu.tr/ web sayfasından online başvuru yapmaları, sınav başvuru ücretini yatırmaları gerekmektedir.
Aday tarafından online yapılan başvuru ve ödemenin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, eğitim alındığına dair değerlendirme yapılacak ve başvuru onaylanacaktır.
Sınav yerleştirmeleri adayların başvurularının onaylanma tarihine göre yapılacak olup, sınav giriş belgesi yayınlanan adayların sınav programlarında kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Ödemesi yapılmayan başvuru kabul edilmeyecek ve onaylanmayacaktır.
Başvurusu onaylanan adaylara kesinlikle ücret iadesi yapılmamakta ve aday bu taahhüdü başvuru formunda kabul etmektedir.
Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirilmesi sonunda en geç 15 gün içerisinde açıklanacaktır.
Sınav sonucunda itiraz ve şikâyet süresi, sınavın açıklandığı günden itibaren 5 iş günü içerisinde alınacaktır.
İtiraz – Şikâyet süreci sonunda değerlendirmeler, en geç 15 gün içerisinde açıklanacaktır.
Adayların İş ve Meslek Danışmanı atama süreçleri göz ardı edilmeden, sınavlarımız yapılarak açıklanmakta ve süreçler yürütülmektedir. Bu hususta adayların süreçler konusunda baskı yapmamaları önem arz etmektedir.
Adaylar, teorik sınav aşamasında güvenlik kontrolünden geçecek olup, herhangi bir eşya alınmayacaktır.
Adayın, performans sınav salonlarına ajanda, not kâğıdı, telefon vb. eşyalarla girmesi kesinlikle yasaktır.
NOT: Daha önce sınava giren adaylar, katılmak istedikleri her sınav için yeniden başvuru yapmak zorundadırlar.

 

İletişim Bilgileri:

Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Meslek Yüksekokulu A Blok Giriş Katı – Doğu Kampüsü - Merkez / Isparta

Tel No: 0 (246) 211 30 06 – 211 30 03

E-posta:

belgelendirme@sdu.edu.tr
sem@sdu.edu.tr
 

Yayın Tarihi: 11/11/2019
Okunma Sayısı: 1543