İş ve Meslek Danışmanı 19. Sınavı Sunum Konuları

İş ve Meslek Danışmanı Performans Sınavı Sunum Konuları (A3/P2 Yeterlilik Birimi İçin) :

1. İş Görüşmesi Teknikleri

2. Dezavantajlı Grupların İstihdamı

3. Meslek Seçimi 

4.  Motivasyon

Not:

Performans sınavına girecek olan adaylardan sınavdan önce yukarıda belirtilmiş olan sunum konularını içeren ayrı ayrı slayt hazırlamaları gerekmektedir. 

Sınav esnasında adaylar sunum konularının yazılı olduğu kapalı zarflardan herhangi birini rastgele seçerek kendi hazırlamış olduğu slayt eşliğinde sunumunu gerçekleştirecektir.

Yayın Tarihi: 31/01/2019
Okunma Sayısı: 1021