İş ve Meslek Danışmanı 13. Sınavı Sunum Konuları

İş ve Meslek Danışmanı Performans Sınavı Sunum Konuları (A2 Yeterlilik Birimi İçin) :

1. Meslek Seçimi 

2. İş Arama Becerileri

3. İnsan Kaynakları Yönetimi 

4. Dezavantajlı Grupların İstihdamı 

5. Kariyer Yönetimi 

Not: Performans sınavına girecek olan adaylardan sınavdan önce yukarıda belirtilmiş olan sunum konularını içeren slayt hazırlamaları gerekmektedir. Sınav esnasında adaylar sunum konularının yazılı olduğu kapalı zarflardan herhangi birini rastgele seçerek kendi hazırlamış olduğu slayt eşliğinde sunumunu gerçekleştirecektir

Yayın Tarihi: 08/05/2018
Okunma Sayısı: 1766