İş ve Meslek Danışmanı 12. Sınavı Sunum Konuları

İş ve Meslek Danışmanı Performans Sınavı Sunum Konuları (A2 Yeterlilik Birimi İçin) :

1. İş Arama Becerileri

2. Dezavantajlı Grupların İstihdamı

3. İnsan Kaynakları Yönetimi 

4. Meslek Seçimi 

5. Kariyer Yönetimi 

Not: Performans sınavına girecek olan adaylardan yukarıda belirtilmiş olan sunum konularını içeren slayt hazırlamaları gerekmektedir. Sınav esnasında adaylar sunum konularının yazılı olduğu kapalı zarflardan herhangi birini rastgele seçerek kendi hazırlamış olduğu slayt eşliğinde sunumunu gerçekleştirecektir.

Yayın Tarihi: 12/01/2018
Okunma Sayısı: 1332