2016 YILINDA İŞ VE MESLEK DANIŞMANI BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARIMIZIN DİKKATİNE

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) / Rev.01 Ulusal Yeterliliğinde, “Belge sahibinin performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.” şeklinde belirtilmektedir.

 

Bu doğrultuda belge düzenleme tarihi 26.12.2016 olan belgeli İş ve Meslek Danışmanlarımız, “İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Başvuru Formu” nu ve “İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Yönetici Değerlendirme Formu” sini 28.03.2019 - 29.04.2019 tarihleri arasında SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine posta/kargo yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Gözetim formlarını ilgili tarihte Merkezimize gönderen adayların değerlendirmeleri, ilgili kişi tarafından değerlendirdikten sonra sonucun olumlu olması halinde İş ve Meslek Danışmanı belgesi “Belge Geçerlilik Tarihi” nin sonuna kadar geçerliliğini devam ettirmektedir.

Belirtilen tarihe kadar ilgili gözetim formunu Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine ulaştırmayan adayların belgesi “Belge Geçerlilik Tarihi” nin sonuna kadar askıya alınır.

 

Gözetim sürecinde ekte yer alan formlar aşağıda belirtildiği şekilde doldurulmalıdır.

İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Başvuru Formu, belge sahibi tarafından doldurulur, ilgili kişiler tarafından imzalanır.
İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Yönetici Değerlendirme Formu, belge sahibi tarafından yöneticiye teslim edilir.
Yönetici Değerlendirme Formu, yönetici tarafından belge sahibinin performansına göre değerlendirilir ve belge sahibinin görmeyeceği şekilde kapalı zarfa koyar.
Kapalı zarf yönetici tarafından belge sahibine teslim edilir.
Belge Sahibi, kapalı zarfı ve İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Başvuru Formu’nu belirtilen tarihler arasında Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderir.
Yönetici tarafından değerlendirilen form Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine kapalı zarf olarak gönderilmelidir.
Yönetici tarafından belge sahibine teslim edilen formun açılması veya açık bir şekilde Sürekli Eğitim Merkezine teslim edilmesi durumunda değerlendirme kesinlikle kabul edilmeyecektir.
“İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Başvuru Formu” nu ve “İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Yönetici Değerlendirme Formu” ıslak imzalı olmalıdır.
 

“İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Başvuru Formu”
“İş ve Meslek Danışmanları İçin Gözetim Yönetici Değerlendirme Formu”

Yayın Tarihi: 28/03/2019
Okunma Sayısı: 1080